Polityka prywatności strony www.commerseo.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.commerseo.pl, prowadzonego przez firmę Commerseo z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 10AB, 59-700 Bolesławiec, o numerze NIP 6121786296, reprezentowaną przez Mateusza Członka.

2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

2.1. W ramach świadczenia usług na stronie www.commerseo.pl gromadzone są następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje zbierane za pomocą plików cookies, w celu poprawy jakości świadczonych usług.

3. Cel przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu:

 • Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Obsługi zapytań i kontaktu z użytkownikami.
 • Prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Firma Commerseo zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy firmy oraz podmioty współpracujące, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Pliki cookies

5.1. Strona www.commerseo.pl korzysta z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności serwisu. Użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

6. Prawa użytkowników

6.1. Użytkownicy serwisu www.commerseo.pl mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem e-mail: [adres e-mail] lub listownie na adres siedziby firmy.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

7.1. Firma Commerseo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.commerseo.pl.

Ostatnia aktualizacja: [data ostatniej aktualizacji].

Zapraszamy do regularnego zapoznawania się z treścią Polityki Prywatności w celu śledzenia ewentualnych zmian.

 

Adnotacje dotyczące reklam i formularzy błyskawicznych na Facebooku w kontekście Polityki Prywatności Commerseo.pl

 1. Reklamy na Facebooku: 1.1. Firma Commerseo wykorzystuje narzędzia reklamowe na Facebooku w celu dotarcia do swojej docelowej grupy odbiorców. 1.2. Dane zbierane w ramach kampanii reklamowej są wykorzystywane jedynie w kontekście promocji oferowanych produktów i usług.

 2. Formularze błyskawiczne: 2.1. Strona www.commerseo.pl może korzystać z formularzy błyskawicznych dostępnych na platformie Facebook. 2.2. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy błyskawicznych są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych w treści formularza.

 3. Ochrona danych w reklamach: 3.1. Firma Commerseo dba o ochronę prywatności użytkowników, ograniczając dostęp do danych uzyskanych poprzez reklamy na Facebooku tylko do niezbędnych pracowników i partnerów biznesowych.

 4. Zgoda na przetwarzanie danych: 4.1. Użytkownicy, korzystając z formularzy błyskawicznych lub interakcji z reklamami na Facebooku, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Polityką Prywatności Commerseo.pl.

 5. Zarządzanie preferencjami reklamowymi: 5.1. Użytkownicy mają możliwość zarządzania swoimi preferencjami reklamowymi na platformie Facebook, dostosowując ustawienia prywatności i wybierając, które dane chcą udostępniać.

 6. Plików cookies: 6.1. Reklamy na Facebooku mogą korzystać z plików cookies. Użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami cookies zgodnie z Polityką Cookies Commerseo.pl.

 7. Pamiętaj o aktualizacjach: 7.1. Firma Commerseo zastrzega sobie prawo do aktualizacji zasad dotyczących reklam i formularzy błyskawicznych. Aktualizacje będą publikowane na stronie www.commerseo.pl.